Nawigacja :
Muzeum Kontakt:
an image

Kontakt:

Muzeum Regionalne
w Kutnie


PL. J. Piłsudskiego 20
99-300 Kutno

Email:
ratusz@muzeumkutno.com

Telefon:   (24) 254-79-64
Tel. kom.:   505 01 98 90
Fax:         (24) 254-95-10

Ceny biletów:
normalny - 5zł
ulgowy     - 2,50zł

Zapraszamy codziennie oprócz sobót
w godz. 10-16,
w niedziele wstęp bezpłatny.

 

 

 

   Informator o wystawie stałej "Miasto w czasie i przestrzeni"

Przewodnik po wystawie stałej omawiający poszczególne jej części.

 Cena: 2,50 zł.

 


   Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom I/2011

I tom rocznika powstałego w wyniku współpracy Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Publikacja składa się z czterech części: pierwsza zawiera artykuły opisujące historię regionu kutnowskiego, druga część prezentuje materiały źródłowe, zaś trzecia dotyczy ciekawostek związanych z historią naszego regionu. Publikację zamykają recenzje wydawnictw związanych z Kutnem.

Cena: 35 zł

 
   Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom II/2012

II tom rocznika współtworzonego przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Publikacja składa się z trzech części prezentujących kolejno: artykuły opisujące historię regionu kutnowskiego, materiały źródłowe, ciekawostki związane z historią naszego regionu.

Cena: 35 zł

 

 

 

 

 

 

   

 

    Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom III/2013

III tom rocznika przygotowywanego wspólnie przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. W publikacji znaleźć można artykuły opisujące historię regionu kutnowskiego, artykuły dotyczące działalności MRK oraz ciekawostki związane z historią naszego regionu.

Cena: 35 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rzeźba po kutnowsku

Publikacja przedstawia sylwetki twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu Kutna i powiatu, których prace prezentowane są na wystawie stałej „Rzeźba po kutnowsku”.

Cena: 8,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   U zarania Ojczyzny

Katalog do wystawy archeologicznej o tym samym tytule opowiada o początkach państwowości polskiej.

Cena: 8 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bogumił Gardoliński. Mała Retrospektywa

Katalog towarzyszący wystawie prezentującej twórczość kutnowskiego malarza, Bogumiła Gardolińskiego. W katalogu przedstawiono jego abstrakcje, portrety, postacie, martwe natury, pejzaże, które prezentują dorobek artysty z ostatnich ponad dwudziestu lat działalności.

Cena: 8,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Saga rodu Hallerów

Wydawnictwo autorstwa Czesława Skonka prezentuje dzieje rodów Hallerów, jak również opisuje współczesne przejawy podtrzymywania pamięci o gen. Józefie Halerze, np. powstawanie szkół jego imienia, towarzystw hallerowskich.

Cena 25 zł

 

 

 

 

 

 

   Kutno i powiat kutnowski w II Rzeczypospolitej

Autor książki, dr Jacek Saramonowicz opisuje życie polityczne, gospodarcze i społeczno-polityczne Kutna i powiatu kutnowskiego.

Cena: 60 zł
 

 

 

 

    Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim

Książka dr. Piotra A. Stasiaka jest próbą przedstawienia obrazu kształtowania się nowej rzeczywistości politycznej i społeczno–gospodarczej na obszarze powiatów: kutnowskiego, gostynińskiego i łowickiego w latach 1945 – 1948 przede wszystkim w oparciu o źródła archiwalne. W pracy zostały przedstawione mechanizmy powstawania i umacniania się nowej władzy w tych powiatach, które mimo podobnego charakteru gospodarczego oraz porównywalnego potencjału ludzkiego, miały swoją specyfikę.

Cena: 50 zł

 

 

 

 

 

   Pałac Pocztowy Augusta III w świetle najnowszych badań

Publikacja podsumowuje dotychczasowy stan badań o zajeździe saskim, jednej z najstarszych zabytkowych budowli Kutna.

Cena: 10 zł   Ludomir Sleńdziński. Malarstwo

Wydawnictwo towarzyszące trzeciej edycji cyklu prezentacji polskich artystów aktywnych w dwudziestoleciu międzywojennym.

Cena: 8 zł 

   150 lat kolei w Kutnie

Katalog z wystawy upamiętniającej 150. rocznicę powstania kolei w Kutnie. Publikacja oprócz opisu rozwoju kolei w naszym mieście zawiera również liczne zdjęcia, ilustracje.

Cena: 7 zł 

   Kamień znaczy początek

Katalog wystawy czasowej "Kamień znaczy początek" przenosi nas w epokę kamienia łupanego, Publikacja zawiera m.in. informacje o ceramice i narzędziach wytwarzanych w tej epoce, a także o przebiegu tego etapu rozwoju ludzkości na ziemi kutnowskiej.

Cena: 5 zł


 


   Męskie Obszary Sztuki. Edycja 2

Katalog towarzyszący 2 edycji Męskich Obszarów Sztuki. Projekt MOS realizują wspólnie Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Galeria Sztuki "Wieża Ciśnień" w Koninie.

Cena: 10 zł 


Męskie Obszary Sztuki

Katalog autorstwa Tomasza Czyżewskiego i Dariusza Kacy do wystawy w ramach I edycji cyklu "Męskie Obszary Sztuki". Projekt jest wspólnym przedsięwzieciem Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Galerii Sztuki "Wieża Ciśnień" w Koninie.

Cena: 10 zł

 


   Edward Okuń. Artyzm

Wydawnictwo towarzyszące drugiej edycji cyklu prezentacji polskich artystów aktywnych w dwudziestoleciu międzywojennym.

Cena: 12 zł 

 

 

 

Mit Komunistycznej Demokracji. Od Nadziei do Zniewolenia. Życie społeczno-polityczne powiatu kutnowskiego 1945-1950.

Autorami publikacji są znani kutnowscy regionaliści Jacek Saramonowicz i Piotr Stasiak. Wydawnictwo zostało wydane przez Muzeum Regionalne.

 Cena: 12 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafał Malczewski. Twórczość

Katalog z cyklu prezentacji wybranych artystów dwudziestolecia międzywojennego.

 Cena: 5 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „… nie masz winy bez kary… dura lex sed lex”

Jak długo istnieje ludzkość, tak długo towarzyszy jej przekonanie, że każdy zły czyn winien być ukarany. Treści zawarte w katalogu przenoszą czytelnika w zamierzchłe czasy. Poświęcony jest dawnym środkom egzekucji prawa, które stanowiły narzędzia tortur, wykorzystywane do XIX wieku przez ówcześnie istniejący wymiar sprawiedliwości.

 Cena: 5 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przewodnik turystyczny. Kutno i region kutnowski

Przewodnik opracowany został w formie prezentacji poszczególnych szlaków turystycznych. Omówione zostały szlaki kutnowski, głogowiecki, krośniewicki, oporowski, orłowski. Przewodnik zawiera słownik architektoniczny, mapy. Wydanie polsko-angielskie.

 Cena: 19 zł.


   60. rocznica Bitwy nad Bzurą

Publikacja prezentuje materiały z sesji historycznej pt. "Największa bitwa Września'39. W 60. rocznicę walk nad Bzurą", która odbyła się w ramach obchodów 60. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

Cena: 25 zł


 

MAGNESY

 

    

                Cena: 2,50 zł.

 

 

WIDOKÓWKI

 

       

 

 

         Cena: 0,50 zł.