Nawigacja :
Muzeum Kontakt:
an image

Kontakt:

Muzeum Regionalne
w Kutnie


PL. J. Piłsudskiego 20
99-300 Kutno

Email:
ratusz@muzeumkutno.com

Telefon:   (24) 254-79-64
Tel. kom.:   505 01 98 90
Fax:         (24) 254-95-10

Ceny biletów:
normalny - 5zł
ulgowy     - 2,50zł

Zapraszamy codziennie oprócz sobót
w godz. 10-16,
w niedziele wstęp bezpłatny.


 

W ramach zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w kwietniu odbyło się spotkanie poświęcone średniowiecznemu zamkowi, jego mieszkańcom i ich życiu. Podczas zajęć mali studenci mogli obejrzeć prezentację multimedialną, dzięki której poznawali różne typy średniowiecznych zamków, wnętrza i funkcje komnat. W oparciu o ilustracje z inkunabułów dowiedzieli się, czym zajmowali się mieszkańcy zamku, jak wyglądało pasowanie na rycerza, kim był rycerz oraz jak wyglądały średniowieczne stroje i czym one różniły się od innych epok. Dodatkowo różnice w ubiorze zostały pokazane na przykładzie XVII wiecznego kostiumu. Prezentacji towarzyszyły dźwięki średniowiecznej muzyki, zatem dzieci miały okazję posłuchać utworów, które rozbrzmiewały podczas zabaw i uczt sprzed kilkuset lat. Atrakcją zajęć dla najmłodszych studentów była m.in. możliwość przymierzenia „średniowiecznego” pierścienia, obejrzenia z bliska kolczugi i innych akcesoriów rycerskich. Ponadto podczas zajęć dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności, rozwiązując zadania. Do pokonania był skomplikowany labirynt, a zdobytą wiedzę można było utrwalić rozwiązując obrazkowy test – wskazując postacie w średniowiecznych strojach znajdujące się pośród kostiumów z różnych epok. Ponadto dzieci mogły wykonać kolorowy średniowieczny inicjał wcielając się w średniowiecznego skrybę – ilustratora inkunabułów. Na zakończenie zajęć zostały wręczone na pamiątkę kolorowanki do malowania.
Drugie zajęcia, jakie przygotowaliśmy dla uczestników Uniwersytetu Dziecięcego, dotyczyły życia i twórczości rzeźbiarza kutnowskiego – Artura Matusiaka. Nasz gość opowiadał o swej pasji i prezentował własny dorobek artystyczny. Podczas spotkania dzieci mogły oglądać narzędzia, którymi posługuje się rzeźbiarz, a nawet same próbowały swych sił w warsztacie rzeźbiarskim.          

W marcu w ramach Uniwersytetu Dziecięcego dzieci obejrzały ekspozycję czasową,„Najpiękniejsze owady świata”. Udostępniona została ona przez Muzeum Częstochowskie i prezentowała bogatą kolekcję motyli oraz chrząszczy, pochodzących z najodleglejszych zakątków Ziemi.

 Na wystawie liczącej około tysiąca okazów zobaczyły m.in. takie owady jak: Charaxes – najlepiej latające motyle świata, motyle z rodziny Morphidae (Morfidy)
o pięknych metalicznie połyskujących we wszystkich odcieniach niebieskiego skrzydłach, największego chrząszcza świata – Dynastes hercules, największego pod względem rozpiętości skrzydeł motyla– Thysanię agrippinę, a także motyle z rodzaju Caligo, znane na świecie jako „motyle-sowy”.

 

  

 

W części warsztatowej mali studenci otrzymali karty edukacyjne. Młodsze dzieci miały za zadanie pokolorować motyla właściwymi kolorami zgodnie ze wskazanym kluczem, natomiast starsze układały motyla z rozsypanki, a następnie musiały odnaleźć go na ekspozycji i określić z jakiej rodziny pochodzi oraz gdzie występuje.

(jl)

 

 

 

    


    


    


    


         


 

Zgodnie z harmonogramem Uniwersytetu Dziecięcego w tym miesiącu odbyły się zajęcia pt. „Ginące zawody – pokaz starych narzędzi – jak pracowali nasi przodkowie?” i „Świat w kolorach tęczy – poznajemy techniki malarskie”.

Pierwsze z nich polegały na przedstawieniu prezentacji multimedialnej, opowieści o starych zawodach i pokazie starych narzędzi. Treść przekazana w części merytorycznej dotyczyła bednarstwa, ceglarstwa, druciarstwa, folusznictwa, garncarstwa, introligatorstwa, klucznictwa, kowalstwa, ludwisarstwa i wielu innych zawodów z pokolenia naszych dziadków i pradziadków. Dla dzieci była to lekcja w nieznany, zapomniany świat zawodów. Pomimo to byli także tacy, którzy dzielili się swa wiedza na ten temat, zdobytą z opowieści starszych pokoleń. Bezpośredni kontakt z narzędziami pozwolił uczestnikom na bliższe poznanie tematu. Do realizacji zajęć wykorzystaliśmy nasze muzealne eksponaty.

Druga propozycja skierowana do naszych studentów miała na celu przybliżenie im rangi koloru w postrzeganiu świata. Część praktyczna została poprzedzona krótkim wykładem i pokazem slajdów z przykładami z historii malarstwa. Porównanie odbioru obrazów w kolorze oraz w wersjach czarno-białych pomogło w zrozumieniu emocjonalnych wartości i informacji zawartych w kolorach obrazów. Uczestnicy poznali kilka sposobów budowania wrażenia wielobarwności bez używania mnóstwa kolorów. Po takim wprowadzeniu dzieci przystąpiły do wykonania własnych dzieł z wykorzystaniem tej świeżo nabytej wiedzy.

(et)

 

    


    


    


               

W ramach spotkań uniwersyteckich mali studenci brali udział w dwóch różnych zajęciach jakie dla nich przygotowaliśmy. Pierwsze to „Kaligrafia – sztuka starannego, estetycznego i artystycznego pisania” zaś drugie „Zamek średniowieczny”.

Podczas pierwszych - dzieci poznały krótką historię pisma na przykładach zaprezentowanych na ekranie. Mogły się zastanowić, czy pojęcie kaligrafii można odnieść też do pisma klinowego i hieroglifów. Poznały też przybory do pisania używane przed wiekami. Największą trudność sprawiało im odgadnięcie do czego służyło naczynie przypominające solniczkę. Zapał do nauki pięknego, ozdobnego pisma wzbudził krótki film z prezentacją pisania ozdobnych literek w mistrzowskim wykonaniu. Po części merytorycznej przyszedł czas na drugi etap zajęć. Dzieci zmierzyły się w praktyce ze sztuką pięknego pisania. Podczas wielu przygotowanych specjalnie na tę okazję zadań „ćwiczyliśmy rękę”. Pisanie piórami gęsimi było nowym i niecodziennym doświadczeniem.

Drugie zajęcia również były dwuetapowe. W pierwszej części uczestnicy zapoznawali się z historią budownictwa obronnego na przestrzeni dziejów. W drugiej natomiast, dając upust niezwykłej wyobraźni, posiłkowanej wiedzą – często zaczerpniętą również z bajek uczestnicy, łącząc za pomocą taśmy dwustronnej tworzyli niezwykłe wręcz budowle. Wprawdzie większość z nich nie zawsze przypominała średniowieczną fortyfikację, to przyznać należy, że wszystkie budowane były z pasją i zaangażowaniem. Zajęcia polegające na budowaniu zamku średniowiecznego odbywały się w szkołach.

(et)

 

    


         


    


         


         


           


 

W grudniu uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego mieli okazję wziąć udział w lekcjach muzealnych „Stoi na stacji lokomotywa” lub „Tradycje i obyczaje Świąt Bożonarodzeniowych”.

W ramach pierwszych z wymienionych zajęć dzieci poznały najważniejsze informacje o Julianie Tuwimie i jego twórczości dla dzieci. Recytacji wiersza „Lokomotywa” towarzyszył pokaz multimedialny ilustrujący jego treść. Krótkie filmy i ilustracje pozwoliły poznać historię kolei od pierwszego parowozu do najnowocześniejszego pociągu polskich kolei - „Pendolino”. Miały też okazję wykazać się znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa na dworcu i przejazdach kolejowych. Swoją wizję pięknego kolorowego pociągu dzieci mogły ukazać w pracach plastycznych, które tworzyły z wielkim zapałem.

Druga propozycja kierowana do małych studentów miała wprowadzić ich w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci dowiedziały się, czego nie może zabraknąć podczas tego magicznego, świątecznego czasu oraz utrwaliły tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe. Przypomniały sobie znaczenie pierwszej gwiazdki, opłatka, wieczerzy wigilijnej z dodatkowym nakryciem przy stole, z siankiem pod białym obrusem i dwunastoma potrawami. Nie zapomniały także o choince, śpiewaniu kolęd i pasterce. Lekcja ta połączona była z warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci własnoręcznie wykonywały tradycyjne ozdoby choinkowe oraz kartki świąteczne.

W zajęciach wzięło udział 35 grup.

(et)

 

    


         


    


           


 

 

     Program Uniwersytetu Dziecięcego przewidywał na miesiąc listopad dwie różne propozycje. Pierwszą z nich była prezentacja multimedialna „Kutno – moja mała ojczyzna”, zaś drugą tworzenie wspólnego albumu „Wspomnienie o Kutnie”. Zajęcia choć zróżnicowane pod względem sposobu przekazania wiedzy miały jeden cel – przybliżyć historię miasta. Lekcja „Kutno – moja mała ojczyzna” polegała na przedstawieniu odbiorcom multimedialnej prezentacji zawierającej opatrzone pisemnym komentarzem fotografie w układzie chronologicznym zabytków archeologicznych, rycin, dokumentów oraz zabytków architektury Kutna. Celem tych zajęć było zapoznanie widza z historią miasta, w którym urodził się, mieszka, uświadamiając mu jednocześnie, że sam będąc nie do końca tego świadomym tworzy jego historię.

     Drugą propozycją były zajęcia warsztatowe polegające na przygotowaniu albumu „Wspomnienie o Kutnie”, które miały za zadanie zmobilizować uczestnika do samodzielnego wyszukania fotografii dokumentujących życia miasta dawniej i dziś oraz nauka wykonania albumu polegająca na właściwym doborze i rozmieszczeniu ilustracji. Każdy uczeń miał za zadanie przygotować co najmniej jedną stronę albumu, by ostatecznie połączyć tak przygotowane stronice w jedno wspólne „dzieło”. Zajęcia były poprzedzone krótką częścią merytoryczną a w tle – podczas zajęć można było oglądać slajdy przedstawiające architekturę Kutna.

     W zajęciach wzięły udział wszystkie grupy uniwersyteckie. Wybór tematu lekcji przez opiekunów był wyrównany co do ilości przeprowadzonych zajęć. Tradycyjnie – jak przewiduje regulamin - mali studenci dla potwierdzenia uczestnictwa zdobyli do indeksów karteczki z nazwami zajęć, w których brali udział.

Poczynania w zdobywaniu wiedzy podczas listopadowych spotkań można śledzić na podstawie przedstawionego poniżej reportażu fotograficznego.

(et)

 

    


    


    


    


           


 

Od poniedziałku 7 października odbywają się zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, a tym samym rozpoczął się nowy rok akademicki 2013/2014.

W tegorocznej edycji bierze udział 35 grup z klas 0 – III z kutnowskich szkół podstawowych. Łącznie w programie uczestniczy 760 dzieci i 42 nauczycieli.

Co miesiąc dzieci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach z zakresu historii, archeologii, etnografii, sztuki czy przyrody.

W październiku dzieci zwiedzają wystawę archeologiczną „U zarania Ojczyzny” i biorą udział w zajęciach plastycznych. Podczas części merytorycznej poznają historię godła i barw narodowych. W drugiej części dzieci tworzą prace plastyczne dotyczące zdobytej wiedzy historycznej.

 

 

     


    


 

Na pierwszych zajęciach uczestnicy dostają Indeksy Muzealników i staja się małymi studentami. Co miesiąc będą zdobywać stempelki „Muzeum Przyjazne Dzieciom” i karteczki z nazwą zajęć, w których uczestniczą. Na koniec roku akademickiego na małych studentów będą czekać nagrody i dyplomy.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia wydarzeń i oglądania relacji fotograficznych.

(et)

 


            

     Muzeum Regionalne w Kutnie ogłasza nabór na udział w Uniwersytecie Dziecięcym - rok akademicki 2013/2014. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

Do pobrania: karta zgłoszenia

 

 


    


           


 

Muzeum Regionalne w Kutnie wprowadziło w 2012 r. nowatorski projekt Uniwersytetu Dziecięcego. Program polegał na cyklu spotkań adresowanych do dzieci w wieku 6 – 10 lat (klasy 0 – III szkół podstawowych). Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w Muzeum Regionalnym w Kutnie lub w placówkach szkolnych, w godzinach 8:00 – 15:00. Każde dziecko otrzymało na pierwszych zajęciach INDEKS MUZEALNIKA, w którym podczas cyklicznych spotkań zbierało stempelki – „MUZEUM PRZYJAZNE DZIECIOM” i karteczki z nazwą prowadzonych zajęć. Rok akademicki rozpoczął się w październiku 2012 r. i zakończył w czerwcu 2013 r. Harmonogram zajęć był bardzo zróżnicowany i obejmował różnorodne zagadnienie z: historii, sztuki, archeologii, etnografii i przyrody. Często zajęcia plastyczne były powiązane z zapoznaniem się z wystawami czasowymi prezentowanymi w naszej placówce: „Ludomir Śleńdziński. Malarstwo.”, „Madonna w sztuce ludowej”, „Polskie lalki teatralne i filmowe”. Staraliśmy się by tematy były ciekawe i pozwalające na poszerzenie wiedzy małych studentów.

We wszystkich zajęciach brało udział ok. 730 uczniów i 37 nauczycieli (łącznie 32 grupy) z 4 kutnowskich szkół podstawowych.

W czerwcu br. rozdane zostały wszystkim uczestnikom DYPLOMY UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO i nagrody rzeczowe. Dla wychowawców również przygotowaliśmy upominki za udział i zaangażowanie. Spośród 32 grup wyłoniliśmy tych, którzy wyróżnili się ponadprogramowym udziałem w zajęciach. W dniu 13 czerwca 2013 r. miało miejsce uroczyste zakończenie, podczas którego gościliśmy laureatów ze Szkoły Podstawowej Nr 1: kl. 0A wych. Luiza Lachowicz i Karolina Miniszewska, kl. 0C wych. Barbara Wódka, kl. 0E wych. Nina Ledzion i Marlena Bajda oraz kl. IIB wych. Agnieszka Ciesielska.

GRUPY WYRÓŻNIONE
            Szkoła Podstawowa nr 1


        

Rok akademicki 2012/2013 był pełen atrakcji, poszerzający horyzonty, wiedzę, przygotowujący do samodzielnego korzystania z dóbr kultury, a przede wszystkim rozbudzający wrażliwość dzieci na sztukę poprzez różnorodne działania artystyczne.

Szczególnie pragniemy podziękować naszym sponsorom: Zarządowi firmy Schomburg, Polfarmex i Polo Market za pomoc i wparcie w ufundowaniu nagród dla uczestników.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w Uniwersytecie Dziecięcym i serdecznie zapraszamy do udziału w następnym roku akademickim 2013/2014.

(et)


Szkoła podstawowa nr 1

      


    


    


    


 

Szkoła podstawowa nr 4

      


    


    


 

Szkoła podstawowa nr 6

 

 

Szkoła podstawowa nr 9