Nawigacja :
Muzeum Kontakt:
an image

Kontakt:

Muzeum Regionalne
w Kutnie


PL. J. Piłsudskiego 20
99-300 Kutno

Email:
ratusz@muzeumkutno.com

Telefon:   (24) 254-79-64
Tel. kom.:   505 01 98 90
Fax:         (24) 254-95-10

Ceny biletów:
normalny - 5zł
ulgowy     - 2,50zł

Zapraszamy codziennie oprócz sobót
w godz. 10-16,
w niedziele wstęp bezpłatny.

 

Dział przyrodniczy został utworzony w sierpniu 1993 roku. Zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących geologię, geomorfologię, świat roślinny i zwierzęcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

 
W dotychczasowym dorobku działu znajduje się szereg wystaw czasowych, prezentujących określone elementy środowiska a także opracowania dotyczące geologii, geomorfologii, fauny i flory Regionu Kutnowskiego oraz świata.


Wystawą "Geologia Ziemi Kutnowskiej", dział rozpoczął regionalny cykl wystawienniczy, w ramach którego przedstawione zostaną abiotyczne i biotyczne elementy środowiska Regionu. Kolejne z tego cyklu poświęcone były faunie i florze -  ekspozycja "Lasy dawniej i dziś" oraz rolnictwu - wystawa "Rolnictwo - skarb Polski".  
 
Ze względu na duże zainteresowanie różnorodną tematyką przyrodniczą działalność wystawiennicza działu znacznie wykracza poza granice Regionu Kutnowskiego.  Organizując wystawy, takie jak: "Tajemnice bursztynu" , "Świat skał i minerałów", "Cuda natury", "Owady", "Antaktyka - życie wśród lodu", "Madagaskar - ginący świat", "Słone złoto cechsztynu", placówka stara się sprostać potrzebom lokalnego środowiska w zakresie prezentacji środowiska i umożliwić poznanie różnych rejonów świata oraz bogactwa przyrody.

Przy realizacji wielu wystaw dział współpracuje i korzysta z pomocy innych placówek muzealnych - Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie, Muzeum Przyrodniczego w Łodzi i Krakowie, Stowarzyszeń, Towarzystw i osób prywatnych. W  zbiorach działu przyrodniczego znajduje się obecnie blisko 300 eksponatów. Są to głównie preparaty zwierząt i okazy geologiczne.

Dział przyrodniczy podobnie, jak pozostałe działy Muzeum Regionalnego w Kutnie prowadzi działalność oświatową przygotowując dla dzieci i młodzieży szkolnej lekcje,  prelekcje oraz wycieczki umożliwiające poznanie środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.

Tymczasowy opiekun działu: Michał Jabłoński.