Pałac Saski – prace budowlane w toku. W tej chwili demontowana jest więźba dachowa ze spalonej części. Rozebrano również przybudówkę przy wschodnim skrzydle, gdzie dawniej mieścił się zakład fryzjerski. O tym miejscu przeczytać możemy w wydawnictwie „Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur”. Znajduje się tam esej autorstwa dr. Piotra Stasiaka, w którym odnajdujemy następujący fragment: „(…) Ostatniej przebudowy dokonano w 1939 roku i obejmowała ona przerobienie wejścia do dwóch sklepów, okien w skrzydle wschodnim od strony placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zachował się również „plan istniejącej przystawki murowanej parterowej, w której mieści się zakład fryzjerski… „. Na pierwszej stronie planu widnieje adnotacja: „Plan budynku pobudowanego bez zezwolenia i w dodatku bez zachowania przepisów Ustawy Budowlanej, zatwierdzony być nie może, 11 VIII 37”.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.