Podróż króla Augusta III w 1752 roku.

O skali logistyki związanej z podróżą  dworu królewskiego  może świadczyć drobny fragment dokumentu z 1752 roku opisującego przygotowania i przebieg  wyjazdy króla i jego rodziny do Warszawy:

Drezno 16 czerwca 1752

Ekspedycja wyposażenia kuchni dworu królewsko-polskiego i elektorsko-saskiego

Nota: Do Poznania, Kleczewa i Kutna została właśnie wysłana specyfikowana [już] przedtem ilość naczyń miedzianych, żelaznych i blaszanych, wraz z białą porcelaną, przy czym naczynia miedziane w całości oznaczone zostały literami AR [pod koroną] oraz  – dla większej wiedzy – odrębnymi znakami: na nocleg w Poznaniu pod literą P, do pałacu postojowego w Kleczewie pod literami Kl., zaś do pałacu postojowego w Kutnie pod literami Ku.

W Kutnie

Skrzynia z Porcelaną, wysłana, oznaczona AR. K. Kuchnia w Kutnie

Dwie paki, w których naczynia miedziane, żelazne i blaszane, spakowane i oznakowane AR. K. HKüche a Kuttno

Dwie miedziane brytfanny, związane razem, oznakowane AR. K. HK. Ku.

Cztery żelazne rożna bez oznakowania, związane razem.

Jeden drąg [kuchenny]bez oznakowania.

Drezno 22 czerwca 1752

Ekspedycja wyposażenia kuchni dworu królewsko-polskiego i elektorsko-saskiego

Nota: Naczynia zostały tak zapakowane, że ostatnie, przeznaczone do Kutna, zostały zapakowane na dole, następnie kleczewskie, później poznańskie, w końcu, na górze, te do Bauchwitz, tak aby mogły zostać otwarte i rozdysponowane na postojach, zgodnie z oznaczeniami i stosownie do przygotowanej specyfikacji dla każdego z rodzaju [naczyń] i mogły zostać dostarczone właściwym ludziom.

Odjazd z Poznania o godzinie 7.00, po drodze Ich Wysokości zwiedziły pałac i ogród biskupi w Ciążeniu, po godzinie 14.00 zjechały do Kleczewa, a ponieważ po upływie godziny przybyły tam również Ich Książęce Wysokości [dzieci królewskie], zatem dość szybko zasiedli tam do posiłku.

Królewskie Wysokości wyruszyły o godzinie 3.00, po 10.00 prze południem przybyły do Kutna, jedli posiłek tym razem sami, a po upływie trzech kwadransów kontynuowały swą podróż, Ich Książęce Wysokości przybyły [do Kutna] o 11.30, zjedli posiłek zaledwie w pół godziny i pospieszyli prosto do Warszawy, gdzie pierwsi przybyli szczęśliwie przed 22.00, drudzy zaś dopiero o północy.

Na podstawie źródła z  Hauptstaatsarchiv Dresden, Oberhof- Marschallamt odczytał i tłum. dr hab. Jakub Sito.

Kwerenda Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego

Sfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Kutno

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.