Jubileusz 40 lecia Muzeum Regionalnego w Kutnie

Trudne to zadanie, aby podsumować 40 lat istnienia Muzeum Regionalnego w Kutnie. Trudne o tyle, że niedługo stanie się ono wspomnieniem. Zmieni się bowiem nie tylko nazwa (zastąpi ją Muzeum Pałac Saski w Kutnie), ale także ekspozycja, wygląd, infrastruktura, a w sensie merytorycznym – narracja. Muzeum Regionalne w Kutnie od 1981 roku trwało na straży upowszechniania wiedzy na temat miasta i regionu. Przez ten czas zorganizowaliśmy niezliczoną ilość wystaw, prelekcji, partycypowaliśmy w życiu Kutna poprzez stałe, wpisane w kalendarz wydarzenia … Czytaj dalej