Słup dystansowy na placu Marsz. Piłsudskiego

Ogromne zaciekawienie mieszkańców wzbudził słup, który pojawił się w dniu 20 maja na placu Marsz. Piłsudskiego. Jest to replika słupa dystansowego poczty saskiej, który prawdopodobnie znajdował się w Kutnie na początku XVIII wieku w okolicach dzisiejszego Placu Wolności lub rynku Zduńskiego (obecny plac Piłsudskiego dopiero się wówczas formował). Współczesna replika została wykonana z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Kutnie przez artystę Tomasza Czyżewskiego.

Słupy dystansowe, którymi znakowano trasy przejazdu poczty, były częścią rozbudowanego systemu przydrożnej informacji komunikacyjnej w Saksonii. Zadaniem dystansowych, milowych, półmilowych oraz ćwierć milowych słupów było informowanie pocztylionów, pocztmistrzów oraz podróżujących o odległościach, pomiędzy określonymi miejscami oraz o czasie, w jakim można było je pokonać. W 1721 roku August II Sas zwany Mocnym, król Polski i elektor saski rozkazał ustawienie słupów na trasach funkcjonowania poczty. Rozkaz króla miał na celu pobudzenie i wsparcie handlu oraz usprawnienie systemu komunikacyjnego pomiędzy Polską a Saksonią.

Monogram „AR” (Augustus Rex), rok ustawienia oraz trąbka pocztowa widniały na wszystkich słupach i kamieniach milowych. Słupy dystansowe udekorowane były dodatkowo podwójnym godłem z herbami Rzeczpospolitej i Saksonii ozdobionym polską koroną królewską. Płaskorzeźba godła mieniła się na nich piękną kolorystyką ożywiając szare obeliski z piaskowca. Słupy dystansowe mierzące do 4,5 m., opisane miejscowościami i odległościami, ustawiane były przy bramach miejskich oraz na rynkach. Odległości na słupach określone były w godzinach (niem. St – Stunde) równych odległości półmilowej, czyli ok. 4,5 km. Niestety brakuje informacji, jakie dokładnie kutnowski słup opisywał miejscowości, dlatego na replice słupa została przedstawiona pierwsza podróż Augusta III do Warszawy przez Kutno wytyczona wiosną 1750 roku. Na słupie umieszczono wszystkie stacje pocztowe tego traktu oraz wskazane zostały miejsca noclegowe (nachtlager). Napisy i nazwy miejscowości zostały odtworzone na podstawie źródeł i zachowanych słupów pocztowych.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.