piątek, sierpień 18, 2017
Text Size
Top Tab Content

Ferie w Muzeum

 

Muzeum Regionalne w Kutnie po raz kolejny przygotowało „Ferie w muzeum”. Podczas pierwszych zajęć dzieci przygotowywały kartki okolicznościowe z wykorzystaniem motywu wycinanki łowickiej. Stworzone prace stanowiły znakomity prezent dla babć i dziadków. Następnego dnia miały miejsce warsztaty fotograficzne pt. „Mój przyjaciel – aparat fotograficzny”. Podczas zajęć dzieci poznawały historię rozwoju aparatu fotograficznego od „camery obscura” do współczesnej lustrzanki cyfrowej. Uczestnicy dowiedzieli się także co oznaczają terminy: fotografia reportażowa, dokumentacyjna, pamiątkowa i artystyczna. Czwartego dnia ferii odbyły się zajęcia pod tajemniczą nazwą „Sitografu”. Uczestnicy warsztatów tworzyli prace plastyczne przy wykorzystaniu szablonów, sita, szczoteczki do zębów i palety farb. Odpowiednio nanoszone kolory przyjmowały efekty kropkowanych postaci bajkowych. Technika wykonania była bardzo trudna i czasochłonna.

26 stycznia 2014 r. w ramach Rodzinnej Niedzieli w Muzeum odbyły się zajęcia z genealogii. Uczestnicy pogłębili historie swych rodzin i poznawali przodków. Zdobyta wiedza pomogła w tworzeniu drzew genealogicznych, które będą piękną pamiątką rodzinną. Zajęcia te były prowadzone również 29 stycznia 2014 r. W drugim tygodniu ferii zajęcia rozpoczęły się z pytaniem „Co drzemie w szkielecie ludzkim?”. „Bezpośredni kontakt” z materiałem osteologicznym pozwolił zrozumieć jakie są stopnie degradacji kości w zależności od czasu zalegania w ziemi i co można z nich wyczytać. Kolejne zajęcia warsztatowe – „Wymaluj mi miasto” poprzedzone były wstępem o różnorodności starej zabudowy i charakterystycznych elementach w polskich miastach. Po części merytorycznej dzieci zaczęły tworzyć własne dzieła polegające na wykonaniu widoku miejskiego wyłaniającego się spod warstw gazetowych reklam. Powstały nie tylko miasteczka z wyobraźni ale także malowane wspomnienia z podróży. Ostatni dzień muzealnych ferii był podróżą w czasy naszych przodków. Prezentacja multimedialna przybliżyła dzieciom ginące zawody. Pokaz starych narzędzi używanych, m.in. w garncarstwie, kowalstwie, bednarstwie przybliżył dzieciom zawody przeszłości.