piątek, sierpień 18, 2017
Text Size
Top Tab Content

Ratusz

Siedziba Muzeum

 

     Siedzibą Muzeum od 1981 roku jest ratusz. Ratusz miejski w Kutnie w stylu klasycystycznym został wzniesiony w latach 1842-1845, według projektu Bonifacego Witkowskiego, na działce ofiarowanej przez dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego.
W 1961 roku zaadaptowano dawną bramę wjazdową na hol w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. Przeprowadzony od czerwca do grudnia 2001  remont  elewacji  zewnętrznej  ratusza  uwzględnił  projekt restauracji  fasad  w/g  projektu  inż.  Henryka Siudera z  1981 roku i przywrócił mu klasycystyczną  formę.


     Muzeum Regionalne  w Kutnie powstało w 1981 roku jako placówka wielodziałowa. Swym  obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość.